V dňoch od 26.6 až do 5.7. dovolenkujeme. Vaše objednávky budeme odosielať od 6.7. Ďakujeme za pochopenie. Delante

Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD  obchodnej spoločnosti KEREX BJ, s. r. o. so sídlom: Duklianska 3543, 085 01 Bardejov, IČO 45 297 461, zápis: OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 22343/P (ďalej ako ,,obchodné podmienky“)


Článok 1.

Vymedzenie pojmov

 

1.  Prevádzkovateľom internetového obchodu a teda predávajúcim je:
Obchodné meno:  Kerex BJ, s. r. o,
Sídlo:                        Priemyselná 3003, 085 01 Bardejov
IČO:                         45297461
IČ DPH:                     SK2022931702
Zápis:                       Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č. 22343/P
Telefón:                    +421 901 788 085
E-mail:                     adela.sekercakova@kerex.eu
(ďalej len ,,predávajúci“)

 

2.  Kupujúci - Kupujúci je každá fyzická, alebo právnicka osoba, ktorá súhlasí s obchodnými podmienkami a objedná si tovar prostredníctvom internetového obchodu www.flowtea.sk a tento tovar ponúka na ďalší predaj (ďalej len ,,kupujúci“). Kupujúci musí byť zaregistrovaným a schváleným zákazníkom.
3.  Tovar - sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
4.  Objednávka – je kúpnou zmluvou, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.
5.  Potvrdenie objednávky predávajúcim - uzatvorenie kúpnej zmluvy.
6.  Kúpna cena - cena platná v deň odoslania objednávky kupujúcim,
7.  Dodacia lehota – lehota garantovaná predajcom. Je uvedená pri danom tovare alebo pri potvrdení objednávky.

Článok 2

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.  Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2.  Kupujúci je povinný:

a)      prevziať objednaný tovar,

b)      zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,

c)      prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. Pri zistení poškodenia obalu je nutné spísať škodový zápis s prepravcom !

3.  Predávajúci je povinný:

a)      dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b)      spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar a reklamačný list.

 

Článok 3.

Objednávka tovaru

1.  Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2.  Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

3.  Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 1. tohto článku.

 

Článok 4.

Storno objednávky

1.  Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 12 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku a to buď telefonicky alebo emailom.

2.  Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

 

Článok 5.

Cena, platobné podmienky, doba a spôsob dodania tovaru

1.  Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené v našom obchode v čase objednávania tovaru. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH 20%.

Až do zaplatenia plnej sumy za tovar zostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho.

2.  Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) Prevod na účet/ Vklad na účet


b) Dobierkou – platíte priamo kuriérovi za tovar pri preberaní tovaru

c) Platba pri osobnom odbere v kamennej predajni

3. Pri každom výrobku ponúkanom v internetovom obchode je uvedená dodacia lehote pre dodanie tovaru.

V  prípade ak sa doba dodania tovaru predĺži a to zo strany výrobcu je predávajúci povinný neodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti.

4.  Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

5.  Spôsob dopravy:

-         kuriérom

-         osobné v kamennej predajni

 

Článok 6.

Poštovné a balné

ESHOP - poštovné a balné je 3,50 Eur v rámci SR za jednu zásielku. Pri nákupe nad 80 Eur je doprava zadarmo.


Veľkoobchod - Poštovné a balné je v rámci SR 5 Eur za jednu zásielku. Pri nákupe nad 180 EUR s DPH je doprava zdarma.

 

Článok 7.

Záručná lehota

1.  Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list a je súčasťou dodaného tovaru.

2.  Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

3.  Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

Článok 8.

Reklamácia

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru.

Článok 9.

Ochrana osobných údajov

1.  Kupujúci vyhlasuje, že registráciou udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov vedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Medzi tieto údaje patrí:

- meno, priezvisko

- názov a údaje firmy

- adresa doručenia

- emailová adresa

- telefónné číslo

Všetky tieto údaje sú uložené bezpečne v našej databáze a prístup má k nim len oprávnená osoba, ktorá objednávky spracúva. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš fakturačný a účtovný systém. Počas návštevy kupujúceho sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

2.  Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebude poskytnuté tretej osobe ani nijak inak zverejnené, okrem prepravnej spoločnosti, ktorá doručuje na adresu kupujúceho objednaný tovar. V prípade povinnosti vyplývajúcej zo zákona, sprístupní prevádzkovateľ (predávajúci) osobné údaje tretej osobe (polícia, prokuratúra) len v zmysle a znení zákona.

3. Kupujúci ma kedykoľvek možnosť po prihlásení svoje údaje v systéme zmeniť. V prípade, že chce kupujúci svoj účet v eshope zrušiť, stačí o to požiadať prevádzkovateľa na tejto emailovej adrese: adela.sekercakova@kerex.eu Konto tak bude zrušené.

3.  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

 

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje, že súhlasí so všetkými bodmi uvedenými v obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok

2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

3.  Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.